019/2023 – λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφορά του σε νέα θέση