Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση, προχωρά στη διαμόρφωση στρατηγικής για την αποτελεσματική χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σε πλήρη εναρμόνιση των πρακτικών του με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των «καθαρών» μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών.

Απαντώντας στη σύγχρονη πρόκληση για φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση και με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ο Δήμος Ιλίου καλεί τους πολίτες σε δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις και προτιμήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας.

Οι ιδέες και οι παρατηρήσεις των πολιτών αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του στα παρακάτω πεδία:

  • Την καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
  • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • Τη διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

Για τον σκοπό αυτό, βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή όλων ώστε η κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου να ανταποκρίνεται στις σημερινές, αλλά και μελλοντικές ανάγκες της πόλης σε ηλεκτροκίνηση, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της έρευνας που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/zRq04XYTqQa

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

 

image

Ανακοίνωση: Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ιλίου a