Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης»

Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης»

O Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης», μια παγκόσμια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας συμβολικά τα φώτα σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια και σημεία της πόλης για μία ώρα, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στις 20.30.

Αφιερώνουμε μία ώρα από την καθημερινότητά μας στον πλανήτη που όλοι κατοικούμε και ενώνουμε την προσπάθειά μας μαζί με εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, για τη Γη που είναι το σπίτι μας.

image

Ανακοίνωση: Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης» a

Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης»

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a