Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την κατάργηση καταβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων Υ.Ε. στους Δήμους

Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την κατάργηση καταβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων Υ.Ε. στους Δήμους

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι,  η διαδικασία υποβολής δήλωσης και απόδοσης του τέλους (0,5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  έχει τροποποιηθεί σύμφωνα τα άρθρα 1,2 & 3 Ν. 7332/22-12-23, τον οποίο σας επισυνάπτουμε.

 

Η δήλωση υποβάλλεται πλέον μόνο ψηφιακά, μέσω της ΑΑΔΕ (myAADE.gov.gr) κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέσω Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.) που εκδίδεται από το σύστημα μέσα στη ίδια προθεσμία με την απόδοση του ΦΠΑ.

 

Τα οφειλόμενα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και μπορούν να καταβληθούν εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Επίσης τα οφειλόμενα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023 περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024 και καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται  από την ΑΑΔΕ σε βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με 2% επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενη να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

 

Συνεπώς από 01/01/2024 η υποβολή δήλωσης και απόδοσης του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταργούμενης οποιασδήποτε άλλης συναφούς διαδικασίας.

 

Η Δήμαρχος Ιλίου

 

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ.Ε. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣa