010/2023 – λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

010/2023 – λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a