015/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής»

015/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής»