019/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ που βρίσκεται επί της οδού ΚΑΣΟΥ – Ο.Τ. 20125 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

019/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ που βρίσκεται επί της οδού ΚΑΣΟΥ – Ο.Τ. 20125 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ