058/2023 – έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό για τη στέγαση του «Δικτύου Αγωγής Υγείας Φώφη Γεννηματά»