109/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6735 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2023