146/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από την εταιρεία «Nisos Advisors»

146/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από την εταιρεία «Nisos Advisors»

146/2023 – λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από την εταιρεία «Nisos Advisors»