177/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»

177/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»