181/2022 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020