197/2022 – Εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 37636/23-05-22 αιτήματος της εταιρείας Αιγαίον Ε.Π.Ε.