199/2022 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή TABLET