203/2022 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Ιλίου

203/2022 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Ιλίου