211/2022 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2022»

211/2022 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2022»