216/2023 – αποδοχή δωρεάς κάλυψης του κόστους έκδοσης 1.500 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Ίλιον – Οι ναοί μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας» προς το Δήμο Ιλίου

216/2023 – αποδοχή δωρεάς κάλυψης του κόστους έκδοσης 1.500 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Ίλιον – Οι ναοί μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας» προς το Δήμο Ιλίου