229/2022 – Λήψη απόφασης της έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Ενίσχυση / Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών»

229/2022 – Λήψη απόφασης της έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Ενίσχυση / Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών»