230/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2022 μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ/ Θηβών»