240/2022 – Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ, για την ολοκλήρωση της έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου

240/2022 – Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ, για την ολοκλήρωση της έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου