251/2022 – Καταβολή αποζημίωσης σε Χαραλαμπία ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ του Δημητρίου

251/2022 – Καταβολή αποζημίωσης σε Χαραλαμπία ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ του Δημητρίου