250/2022 – Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών

250/2022 – Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών