259/2022 – Λήψη απόφασης για ανάθεση στη συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρία Παπαζαχαρίου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Στυλανού Ζουμάκη και Όλγας Μπέλου

259/2022 – Λήψη απόφασης για ανάθεση στη συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρία Παπαζαχαρίου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Στυλανού Ζουμάκη και Όλγας Μπέλου