275/2022 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

275/2022 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους