284/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ.Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»

284/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ.Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»

284/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ.Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»