292/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/2023»

292/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/2023»

292/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/2023»