295/2022 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού 1.721.161,33 €, για την εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» στον Άξονα «Περιβάλλον»

295/2022 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού 1.721.161,33 €, για την εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» στον Άξονα «Περιβάλλον»

295/2022 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού 1.721.161,33 €, για την εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» στον Άξονα «Περιβάλλον»