305/2022 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δ.ΥΠ.Α, για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α

305/2022 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δ.ΥΠ.Α, για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α