306/2022 – Αποδοχή κατανομής ποσού 183.094,94 € έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

306/2022 – Αποδοχή κατανομής ποσού 183.094,94 € έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης