312/2022 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους