322/2022 – Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του Δικτύου Αγωγής Υγείας «Φώφη Γεννηματά»