323/2022 – Λήψη απόφασης για την αναστολή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»

323/2022 – Λήψη απόφασης για την αναστολή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»