404/2022 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6142.0005