405/2022 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6473.0002