407/2022 – λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2022

407/2022 – λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2022