431/2021 – έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου

431/2021 – έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου