432/2021 – λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του σωματείου εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021