465/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»

465/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»

465/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»