466/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Έκτακτες Συντηρήσεις – Επισκευές Υπαρχόντων Αντλητικών Συγκροτημάτων»

466/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Έκτακτες Συντηρήσεις – Επισκευές Υπαρχόντων Αντλητικών Συγκροτημάτων»

466/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Έκτακτες Συντηρήσεις – Επισκευές Υπαρχόντων Αντλητικών Συγκροτημάτων»