467/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων (Ομάδα Β’)

467/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων (Ομάδα Β’)