468/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων (Ομάδα Γ’)

468/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων (Ομάδα Γ’)