469/2022 – λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δήμου Πετρούπολης για την παραχώρηση χρήσης του Κολυμβητηρίου Ιλίου

469/2022 – λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δήμου Πετρούπολης για την παραχώρηση χρήσης του Κολυμβητηρίου Ιλίου