470/2022 – έγκριση της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 και θεωρείται το θέμα κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2022

470/2022 – έγκριση της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2022 και θεωρείται το θέμα κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2022