471/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους και θεωρείται το θέμα κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2022

471/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους και θεωρείται το θέμα κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2022