474/2022 – έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής παραλαβής Δήμου Ιλίου «Αγορά – Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού»