475/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά την ομάδα β΄ αμόλυβδη βενζίνη)

475/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά την ομάδα β΄ αμόλυβδη βενζίνη)

475/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021, και 2022» (αφορά την ομάδα β΄ αμόλυβδη βενζίνη)