480/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υαλοπινάκων»

480/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υαλοπινάκων»