ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/10/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η  Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023a
 2. Λήψη απόφασης έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2022a
 4. Λήψη απόφασης για παράταση στο χρόνο απόδοσης των επιχορηγήσεων Αθλητικών Σωματείων & Πολιτιστικών Συλλόγωνa
 5. Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίουa
 6. Λήψη απόφασης για νέο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγυρέων Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021a
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος του ειδικού ΚΑΕΚ 05057ΕΚ22002 στην ιδιοκτησία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – Ο.Τ. 759 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣa
 2. Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥa
 3. Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 72, στην οδό Αγ. Νικολάου & Παραμυθιάς 48 (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥa

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση)a

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20 και σε δημόσιους φορείς  για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ψήφισμα σχετικά με τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων από την Ε.Υ.Π.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018
 3. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/10/2022a

Τελευταία Νέα