ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 374/30.05.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης που αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης απί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο τμήμα ‘’ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- ΙΛΙΟΝ’’
  2. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «της 2ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)»
  3. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

      

Ο Δήμαρχος

                  

  Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023a