ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 27.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ., σε Ειδική, δια ζώσης, Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

                                                                                    

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ)a